Wat is Nature’s Calling?

Samengevat:

  • Overkoepeling AvaRu
  • Meerdere thema’s zoals afval, CO2, water en natuur

Nature’s Calling is een stap verder dan AvaRu. Mochten we genoeg mensen achter ons krijgen om iets aan voedselverspilling te doen, dan willen we verder gaan. Nature’s Calling is de overkoepelende website. Nature’s Calling staat voor het ecologischer leven van de mens en dat we er samen iets aan kunnen doen. Ook hier willen we acties doen en iedereen actief mee laten participeren om de milieuproblematiek aan te pakken. Samen kunnen we echt iets veranderen!